Menu
Promienniki podczerwieni Piotronik
  • Promiennik SZ

Promiennik zasilany wodą grzewczą o wysokich albo niskich parametrach.

Promiennik SUNZTRIP jest idealnym rozwiązaniem ogrzewania budynków wielkokubaturowych, takich jak hale przemysłowe, sklepy, centra sportowe oraz w miejscach, gdzie moc elektryczna jest ograniczona. Ponadto urządzenia te mogą być stosowane w pomieszczeniach o wysokim ryzyku pożarowym. Promiennik ten przede wszystkim ogrzewa ściany, ludzi, podłogę a w sposób pośredni powietrze, dzięki czemu istnieje duża możliwość oszczędności energii w porównaniu z ogrzewaniem konwekcyjnym. Ogrzewanie to jest realizowane bez jakichkolwiek ruchomych części powodujących hałas, bez niepotrzebnego ruchu powietrza oraz bez konieczności przeglądów. Ogólnie system składa się z sekcji początkowej i końcowej, zaopatrzonych w króćce hydrauliczne i z odpowiedniej ilości sekcji pośrednich, razem składających się na wymaganą długość promiennika. Moduły są dostępne w wersji standardowej do zasilania wodą poniżej 100°C oraz wykonaniu specjalnym do zasilania wodą poniżej 200°C. Ogrzewanie promiennikowe przynosi do 25% oszczędności w porównaniu z konwekcyjnym. Szczególnie będzie to odczuwalne w pomieszczeniach wysokich, źle izolowanych, o dużych stratach wentylacyjnych albo użytkowanych sporadycznie.

  • - Promiennik wykonany zgodnie z normą EN 14037 bazująca na dyrektywie EU 89/106/EWG "wyroby budowlane".
  • - Panele grzewcze charakteryzuje się optymalną efektywnością w przekazywaniu ciepła ze stalowych przewodów zasilających.
  • - Obudowa zabezpieczona przed korozją.
  • - Kolor obudowy: biały RAL 9010 lub jasnoszary RAL 9002
  • - Długość modułu od 4 do 120 metrów.
  • - Wysokość montażu pomiędzy 3 i 15 metrów.