Menu
Czyszczenie Wentylacji Piotronik
 • Czyszczenie Wentylacji

Czy pamiętasz, kiedy ostatni raz wentylacja w Twojej firmie lub Twoim domu była czyszczona? Dziwi Cię, że jej wydajność spadła? A czy wiesz, że powinna być poddawana okresowej kontroli co najmniej raz w roku? To właśnie profesjonalne czyszczenie wentylacji sprawi, że będzie ona działać efektywnie, co pozwoli Tobie, Twoim pracownikom czy domownikom oddychać pozbawionym zarodników grzybów i pleśni powietrzem. Dlatego zapewniamy kompleksowe usługi z zakresu czyszczenia wentylacji:

 • Ocena stanu kanałów i central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Badanie poziomu zanieczyszczenia
 • Wykonywanie otworów i montaż klap rewizyjnych
 • Czyszczenie, dezynfekcja oraz odgrzybianie kanałów wentylacyjnych
 • Czyszczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Czyszczenie innych pozostałych elementów wentylacji
 • Wykonanie badań mikrobiologicznych
 • Weryfikacja i inspekcja wykonanej pracy
 • Gwarantujemy wysoką jakość usług oraz terminową realizację przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

Co oferujemy?

Każdemu przedsiębiorcy i właścicielowi firmy zależy na zdrowiu i bezpieczeństwu swoich pracowników. Dlatego firma Piotronik rozszerzyła wachlarz oferowanych usług i teraz nie tylko proponuje założenie wentylacji, lecz także jej czyszczenie i konserwację. Dla komfortu pracy ważne są różne czynniki, m.in. skład powietrza, jakim się oddycha. Jeżeli różnica pomiędzy składem powietrza zewnętrznego (świeżego) a wewnętrznego jest duża, wtedy pracownicy, i ich organizmy, zostają wystawieni na próbę odporności. Może to powodować różne dolegliwości, takie jak bóle głowy, podrażnienie dróg oddechowych, zapalenie spojówek czy chociażby znużenie. Dzieje się tak, ponieważ w niewłaściwie wentylowanych pomieszczeniach występuje tzw. Syndrom Chorego Budynku (Sick Building Syndrome - SDS), który jest wspólną nazwą dla wielu chorób, które pojawiają się przez złą jakość powietrza w budynku. Dlatego tak ważna jest dbałość o stan wentylacji. Tylko jej profesjonalne czyszczenie, przy użyciu sprzętów najwyższej jakości, pozwoli uniknąć Syndromu Chorego Budynku i zapewni komfortowe warunki pracy.

Profesjonalne narzędzia w profesjonalnych rękach

Do czyszczenia wentylacji wykorzystujemy urządzenie Rotobrush BrushBeast. System ROTOBRUSH to rozwiązanie, które opiera się na połączeniu podciśnieniowego przewodu ssącego z obrotowym wałkiem czyszczącym. To rozwiązanie dokładnie czyści przewody wentylacyjne, a kompaktowe wymiary urządzenia sprawiają, że nie ma miejsc, do których nie dało się by dotrzeć. Używamy najnowszego modelu, czyli BrushBeast, który wyposażony jest w cztery silniki, dzięki czemu moc odciągu jest większa o 60% w porównaniu do poprzednich modeli, co pozwala na efektywne czyszczenie przewodów wentylacyjnych o większych przekrojach, w jeszcze krótszym czasie. Sprzęt Rotobrush jest idealnym rozwiązaniem do bezpiecznego, profesjonalnego i efektywnego czyszczenia wszystkich przewodów wentylacyjnych. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia spersonalizowanej dla Państwa oferty!

Czyszczenie wentylacji obowiązkowe dla przedsiębiorców

W Polsce obowiązują normy i rozporządzenia, które określają warunki użytkowania instalacji wentylacyjnych. Najważniejsze akty prawne, które powinien znać właściciel firmy oraz wynikające z nich przepisy to:
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.08.1999 r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi, zwanych w tekście rozporządzenia "budynkami" (Dz.U.74/99) § 13.1. Warunki i sposób użytkowania urządzeń technicznych i instalacji oraz wyroby użyte do ich naprawy i konserwacji nie mogą powodować pogorszenia właściwości użytkowych czynnika dostarczanego za pomocą tych urządzeń i instalacji. § 22.1. Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami złożonymi w projekcie. § 22.2. Instalacje i urządzenia wentylacyjne, w okresie ich użytkowania powinny być utrzymane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.
 • Prawo budowlane ( Dz.U. 2000 nr 106, poz. 1126) Normuje zagadnienia związane z projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Art. 61.1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę: 1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu technicznej sprawności: - elementów budynków, budowli i instalacji narażanych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, - instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) 2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia (...)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr. 91, poz. 408, z późn. zm.) W sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowymi i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. § 70.2. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja powinna podlegać okresowemu czyszczeniu, a instalacja klimatyzacji powinna podlegać ponadto dezynfekcji.