Menu
Serwis Piotronik
 • Serwis i konserwacje

  Co jest w zakresie naszych działań, aby Wasze urządzenia działały poprawnie?

 • naprawy
 • przeglądy
 • konserwacje
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

  W czasie naszych działań wykonujemy:

 • czyszczenie filtrów
 • czyszczenie gruntowne parownika, skraplacza
 • pomiar i regulację ciśnienia freonu i ewentualne uzupełnienie
 • pomiar sprawności elektrycznej
 • pomiar wydajności chłodniczej
 • test pracy urządzenia z zakresu temperatury i ciśnienia
 • sprawdzenie zabezpieczeń

  Jeśli podpiszą Państwo z nami umowę serwisową zagwarantujemy:

 • regularną opiekę wykonując regularne przeglądy
 • szybki serwis
 • możliwie najkrótszy czas napraw
 • troskę o zdrowie użytkowników klimatyzacji
 • telefoniczne udzielanie porad, wskazówek
 • zmniejszenie kosztów napraw i konserwacji