Menu
Wentylacja Piotronik
  • LGH-RX5
Technologia Odzysku Ciepła Lossnay oraz jednoczesny nawiew i wywiew powietrza gwarantują doskonałą jakość powietrza w pomieszczeniu oraz znaczną redukcję zapotrzebowania na powietrze zewnętrzne.
  • Zasada odzysku ciepła z zastosowaniem Hyper Eco Lossnay Core
  • Każdy budynek potrzebuje dostawy świeżego powietrza dla zapewnienia zdrowia i komfortu swoim mieszkańcom. Powietrze zewnętrzne rzadko, jeżeli w ogóle, posiada tą samą temperaturę co temperatura utrzymywana w budynku przez system klimatyzacji. Latem jest zbyt gorące, a zimą za chłodne. Nakłada to dodatkowe obciążenie na klimatyzator, zmierzający do wyrównania temperatury zasysanego gorącego lub chłodnego powietrza, powodując wzrost kosztów eksploatacji systemu. LOSSNAY eliminuje ten problem dzięki zastosowaniu technologii odzysku ciepła, która wykorzystuje ciepło zużytego, odprowadzanego powietrza w celu ogrzania lub schłodzenia zasysanego, świeżego powietrza, wyrównując jego temperaturę do warunków panujących w pomieszczeniu. Proces ten redukuje obciążenie systemu klimatyzacji bez odcinania dopływu niezbędnego do życia świeżego powietrza.
  • Konstrukcja i zasada działaniawymiennika LOSSNAY Core
  • Wymiennik Hyper Eco Core
  • Mitsubishi Electric przedstawia nowy, ekologiczny wymiennik, oferując najwyższą w branży skuteczność całkowitej wymiany ciepła. Zwiększoną oszczędność energii zawdzięczamy nie tylko ograniczeniu obciążenia klimatyzacji, ale również usprawnionemu przenikaniu wilgoci.
  •  
 Strony katalogowe do pobrania