Menu
Klimatyzacja Piotronik
 • PUHZ-P/SUZ-KA
 • Standard Inverter
Typoszereg jednostek zewnętrznych określanych jako „standardowy inverter” to urządzenia oferujące podstawowe osiągi, zwartą i lekką konstrukcję przy zastosowaniu płynnej regulacji wydajności.
 • Większa energooszczędność w porównaniu z jednostkami o stałej prędkości
 • Poziomy wylot powietrza jednostek zewnętrznych
 • Zunifikowany, poziomy wypływ powietrza dla wszystkich jednostek zewnętrznych, zarówno dla agregatów o indeksie wydajności P25 jak P250. Jednostki o dużej wydajności mają w takim wypadku małą powierzchnię montażu, umożliwiając instalację praktycznie wszędzie.
 • Prostszy montaż dzięki zwartej i lekkiej konstrukcji
 • Wysokość jednostki zewnętrznej PUHZ-P100 to zaledwie 943 mm przy masie 75 kg. Osiągnięto znaczną redukcję masy o 46 kg w porównaniu z modelem Power Inverter (PUHZ-RP100). Ciężar z jakim trzeba się zmagać podczas montażu / transportu został ograniczony dzięki zwartej konstrukcji i niewielkiej masie jednostki.
 • Możliwość podłączenia przewodów z 4 stron
 • Przewody chłodnicze można podłączyć z przodu, tyłu, od spodu lub z prawej strony urządzenia. Podzielenie panelu osłaniającego przewody na dwie części ułatwia wykonywanie prac przy łączeniu rurek przy jednostce.
 • Duży typoszereg jednostek zewnętrznych
 • Dziesięć jednostek zewnętrznych o wydajności od 2.5 do 22.0 kW w połączeniu z dziewięcioma typami jednostek wewnętrznych pozwala na stworzenieukładu spełniającego wymagania różnorodnych zastosowań. W przypadku jednostek zewnętrznych PUHZ-P możliwe jest stworzenie układów pojedynczych (1 jedn. Wew. / 1 jedn. Zewn.) lub układów multi z maksymalnie 4-ema jednostkami wewnętrznymi w układzie.
 • Cicha jednostka zewnętrzna
 • Cicha praca jednostki zewnętrznej P100 dzięki obniżeniu poziomu dźwięku do 50 dB (chłodzenie). Kolejną redukcję hałasu o 3 dB można osiągnąć uruchamiając jednostkę w trybie cichej pracy.