Menu
Klimatyzacja Piotronik
 • PUHZ-HRP
Typoszereg jednostek zewnętrznych to konstrukcja stworzona z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności grzewczej również w niskich temperaturach (-25°C).
 • Poprawiona wydajność grzewcza
 • Wysoką wydajność grzania osiągnięto dzięki wyjątkowemu układowi „Flash Injection”. Technologia ta umożliwia utrzymanie nominalnej wydajności grzewczej przy temperaturze zewnętrznej osiągającej -15°C, a praca w trybie grzania gwarantowana jest dla zakresu temperatury, obniżonego do -25°C. Technologia ZUBADAN pozwala ogrzać pomieszczenie w zimnych regionach, stosując klimatyzator z pompą ciepła.
 • Większy komfort
 • Rozruch i powrót do normalnej pracy po cyklu odszraniania zostały skrócone dzięki układowi wtrysku czynnika „Flash Injection”. Dodatkowo nowy sposób kontroli odszraniania pozwolił wydłużyć okresy między poszczególnymi cyklami. Obie innowacje dają w efekcie szybsze osiągnięcie zadanej temperatury i jej stabilne utrzymanie na zadanym poziomie.
 • Klasa energetyczna A dla wszystkich modeli urządzeń
 • Osiągnięcie klasy energetycznej A przez urządzenia pozwala na duże oszczędności w eksploatacji przez cały rok.
 • Metoda na osiągnięcie wysokiej wydajności grzewczej przy niskich temperaturach zewnętrznych - zastosowanie technologii Mitsubishi "Flash Injection"
 • Układ wtrysku czynnika w jednostkach ZUBADAN serii Mr. Slim zmienia przepływający czynnik z fazy ciekłej w fazę pary mokrej. Daje to zmniejszenie obciążenia sprężarki i zwiększenie wydajności grzewczej w niskich temperaturach. Podczas pracy w warunkach niskich temperatur zewnętrznych, celem działania układu jest zapobieganie spadkom ilości czynnika w obiegu, które są skutkiem spadków ciśnienia czynnika powracającego ze sprężarki. W tym samym czasie układ zapobiega przegrzaniu czynnika wytłoczonego ze sprężarki z powodu wysokiego stopnia sprężania.

 • Sprężanie cieczy stanowi zbyt duże obciążenie dla sprężarki, obniżając wydajność pracy. Zastosowanie wymiennika wspomagającego wymianę ciepła czynnika na dwóch poziomach ciśnienia, pozwala zmniejszyć obciążenie sprężarki. Wymiana ciepła powoduje zmianę stanu wtryskiwanego czynnika z fazy ciekłej na parę mokrą, która stanowi mniejsze obciążenie.

  Dwa wloty czynnika umożliwiają zwiększenie ilości czynnika w obiegu chłodniczym przy niskich temperaturach na zewnątrz oraz w trakcie rozruchu w trybie grzania.