Menu
Klimatyzacja Piotronik
  • Klimatyzator kanałowy
  • PEAD-RP-JAQ
Wąskie, jednostki wewnętrzne do zabudowy międzysufitowej, są perfekcyjnym rozwiązaniem dla zapotrzebowania na klimatyzację, w budynkach o ograniczonej przestrzeni montażowej pod sufitem oraz tam gdzie wymagany jest szeroki zakres sprężu dyspozycyjnego. Poprawiona efektywność energetyczna wpływa na redukcję zużycia energii i obniżenia kosztów eksploatacji.
  • Kompaktowe jednostki wewnętrzne
  • Wszystkie modele tej serii posiadają ujednoliconą wysokość - 250 mm. W porównaniu z poprzednim modelem, wysokość została zredukowana, umożliwiając montaż w wąskich przestrzeniach, jak wnęki sufitowe lub sufit podwieszany.
  • Klasa energetyczna A osiągnięta dla wszystkich modeli
  • Wszystkie modele w pełnym zakresie wydajności przyporządkowane są do klasy energetycznej A, co potwierdza znaczne ograniczenie kosztów zużycia energii.
  • Wybór modeli z pompką skroplin lub bez
  • Typoszereg obejmuje dwa typy modeli: z wbudowaną pompką lub bez. Pompka gwarantuje większą swobodę projektowania układu instalacji chłodniczej.
  • Spręż dyspozycyjny
  • Wybór sprężu zapewnia swobodę rozbudowy systemu kanałów, rozgałęzień i konfiguracji wylotów powietrza oraz dostosowanie instalacji do zastosowań w różnych warunkach. Maksymalny zakres nastawy sprężu do 150 Pa.